+421 905 926 822 eurosafe@eurosafe.sk

Výroba kľúčov

Vyrobíme vám kľúče od trezorov, starožitných trezorov, trezorových skríň, sejfov, bezpečnostných a safetových schránok, vnútorných schránok trezorov, plechových skríň, skríň na zbrane a zásuvok kartoték a pokladničiek.

výroba cylindrických jednostranných kľúčov

výroba cylindrických obojstranných kľúčov

výroba jednostranných trezorových kľúčov

výroba obojstranných trezorových kľúčov

výroba kľúčov k starožitným trezorom – tzv. pichacie kľúče

výroba trezorových násadkových kľúčov – tzv. bytov

výroba lámacích trezorových kľúčov

výroba lafetových trezorových kľúčov

výroba magnetických kľúčov GEGE

výroba atypických trezorových kľúčov

Nadpis o kľúčoch

Naša spoločnosť denne vyrába kľúče od trezorov, trezorových skríň, sejfov, bezpečnostných a safetových schránok. Taktiež Vám vyrobíme kľúče od vnútorných schránok trezorov, plechových skríň, skríň na zbrane a zásuvok kartoték a pokladničiek.  

Duplikáty kľúčov je možné vyrábať ku každému trezorovému kľúču, či už je moderný alebo historický. Kľúče vyrábame na najmodernejších strojoch, kde sa snažíme minimalizovať prípadné opotrebovanie doneseného originálneho kľúča. V prípade nadmerného opotrebenia kľúčov, je však možné, že vyrobený kľúč nebude otvárať a bude potrebné ho doladiť podľa zámku. Samozrejme, aj túto službu vykonávame. Skúsený servisný technik na mieste posúdi, či zámok už nie je po životnosti a nie je vhodné ho vymeniť.  

Historické kľúče od starožitných trezorov značiek:

 • Wertheim
 • Blažíček
 • Wiesse
 • Langhammer
 • Artheim
 • a iných značiek

takzvané pichacie kľúče, sa vyrábajú ručne.

Na vytvorenie týchto kľúčov používame niekoľko rôznych techník, aby vyrobený kľúč spoľahlivo otváral trezorový zámok

K novému trezoru sa dodávajú vždy 2 ks kľúčov. V prípade ak sa nevyužívajú súčasné oba kľúče, odporúčame po nejakom čase kľúče zameniť, aby sa opotrebovávali rovnomerne. Kľúče vždy uchovávajte na bezpečnom mieste. V prípade, že je trezor bez kľúčov je potrebné ho otvoriť núdzovo vŕtaním teda s poškodením.

 V prípade ak máte trezor v otvorenom stave, ale bez kľúčov, vieme Vám vyrobiť kľúče podľa trezorového zámku. Vtedy je potrebné dodať celý zámok na adresu sídla spoločnosti. V takomto prípade odporúčame aj zmenu trezorových stavítiek, čím sa zabráni otvoreniu trezora starými kľúčmi.

V prípade ak ste stratili jeden kľúč od trezoru, vieme vám samozrejme vyrobiť duplikát trezorového kľúča podľa originálu. Z hľadiska bezpečnosti, Vám ale odporúčame výmenu zámku, aby sa zamedzilo otvoreniu trezora strateným / odcudzeným kľúčom.

hodín denne

dní v týždni

dní v roku

Dôležité upozornenie
k objednaniu výroby trezorového kľúča

Pre výrobu duplikátu kľúča je potrebné vypísať internetovú objednávku. Svojimi uvedenými údajmi a podpisom prehlásite, že ste majiteľom alebo oprávnenou osobou na objednanie duplikátu kľúča.

V prípade bezp. vložky je potrebné doložiť bezp. kartičku podľa ktorej je možné vyrobiť duplikát.

Budete presmerovaný na zabezpečenú stránku
s formulárom.

Denne vyrábame kľúče od trezorov a sejfov

EUROSAFE s.r.o., zabezpečuje

 • výrobu cylindrických jednostranných kľúčov

 • výrobu cylindrických obojstranných kľúčov

 • výrobu jednostranných trezorových kľúčov

 • výrobu obojstranných trezorových kľúčov

 • výrobu kľúčov k starožitným trezorom – tzv. pichacie kľúče

 • výrobu trezorových násadkových kľúčov – tzv. kľúčových bytov

 • výrobu lámacích trezorových kľúčov

 • výrobu lafetových trezorových kľúčov

 • výrobu magnetických kľúčov GEGE

 • výrobu atypických trezorových kľúčov

Zavolejte nám, ak máte otázky

+421 905 926 822

Spoločnosť EUROSAFE s.r.o. vyrába kľúče pre trezory od najznámejších výrobcov trezorových zámkov

Výrobcovia

trezoroých

zámkov

a kombinácií

LA GARD

CAWI

TECNOSICUREZZA

STUV – Steinbach & Vollmann

ROSENGRENS 

ROYAL SAFE

KABA – MAUER

WITTKOPP

TWIN LOCK

KOVOPLAST

CHUBB LOCKS

S&G – Sargent and Greenleaf

KROMMER

SAFE LOCK

FICHET BAUCHE

BULDOCK

NL LOCK

M-LOCKS

BURG WACHTER

SAFETRONICS

PAXOS

INSYS

SECU

KOVONA

MTC SAFE

LEICHER

ROYAL SAFE

lowe & fletcher

Kde sa ktoré kľúče používajú

Cylindrický jednostranný kľúč

vnútorné schránky trezorov, vnútorné schránky skríň na zbrane, sejfy, minitrezory, boxy na výpisy, vhadzovacie zariadenia trezorov, ohňovzdorné boxy, plechové skrine, kartotéky, poštové schránky, pokladničky

Cylindrický obojstranný kľúč

vnútorné schránky trezorov, vnútorné schránky skríň na zbrane, sejfy, minitrezory, hotelevé sejfy a trezory, boxy na výpisy, vhadzovacie zariadenia trezorov, ohňovzdorné boxy, plechové skrine, kartotéky, poštové schránky, pokladničky

Jednostranný trezorový kľúč

staršie trezory, starožitné trezory, bezpečnostné schránky, depozitné schránky, ohňovzdorné boxy, pokladničky

Obojstranný trezorový kľúč

trezory, starožitné trezory, trezorové dvere, depozitné schránky, vnútorné schránky trezorov, hotelové trezory, minitrezory, boxy na výpisy, vhadzovacie zariadenia trezorov

Kľúče k starožitným trezorom, tzv. pichacie kľúče

starožitné trezory, tzv. „popelky“

Trezorové násadkové kľúče tzv. byty

trezory s hlbokým umiestnením zámkov, trezorové dvere

Lámacie trezorové kľúče

trezory s hlbokým umiestnením zámkov, trezorové dvere

lafetové trezorové kľúče

vnútorné schránky trezorov, vnútorné schránky skríň na zbrane, sejfy, minitrezory, hotelevé sejfy a trezory, boxy na výpisy, vhadzovacie zariadenia trezorov, ohňovzdorné boxy, plechové skrine, kartotéky, poštové schránky, pokladničky

Magnetické kľúče GEGE

depozitné schránky, vnútorné schránky trezorov, boxy na výpisy, poštové schránky, vhadzovacie zariadenia trezorov

Atypické trezorové kľúče

rôzne trezory, trezorové skrine, bezpečnostné dvere a pod.

Kľúče cylindrické bezpečnostné

vnútorné schránky trezorov, vnútorné schránky skríň na zbrane, sejfy, minitrezory, hotelevé sejfy a trezory, boxy na výpisy, vhadzovacie zariadenia trezorov, ohňovzdorné boxy, plechové skrine, kartotéky, poštové schránky, pokladničky