+421 905 926 822 eurosafe@eurosafe.sk

Otváranie trezorov

S otváraním všetkých typov trezorov, sejfov, bezpečnostných schránok a trezorových dverí, máme dlhoročné skúsenosti a pôsobíme v rámci celej SR.

otváranie trezorov

otváranie sejfov

otváranie bezpečnostných schránok

otváranie trezorových skríň a pancierových skríň

otváranie starožitných trezorov a skríň

otváranie skríň na zbrane

otváranie trezorových dverí

otváranie komorových trezorov

otváranie ohňovzdorných a dátových trezorov

otváranie pokladničiek a príručných boxov

otváranie denných mreží

Nič nám neodolalo

S otváraním všetkých typov trezorov, sejfov, bezpečnostných schránok a trezorových dverí, máme dlhoročné skúsenosti a pôsobíme v rámci celej SR. Samozrejme, Vám otvoríme aj minitrezor, pokladničku, či poštovú schránku. Otváranie trezorov a sejfov vykonávame aj v blízkom okolí SR.

Otváranie trezorov / trezorových dverí vykonávame odborne spôsobilými zamestnancami, ktorý sú pravidelne preškoľovaný a preverovaný. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach týkajúcich sa trezorovej techniky, majetkových pomerov klienta ako aj obchodným tajomstvom 

Otváranie trezorov / trezorových dverí vykonávame nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní do roka. Snažíme sa otvorenie trezoru urobiť tým najšetrnejším spôsobom, nie vždy je potrebné trezor alebo trezorové dvere otvoriť deštruktívne – vŕtaním.

 Veľakrát je možné trezor otvoriť aj iným nedeštruktívnym spôsobom. Naši vyškolení technici najskôr vyskúšajú všetky možnosti, ako trezor / trezorové dvere otvoriť bez vŕtania.

Až keď sa nepodarí trezor otvoriť bez vŕtania, tak pristupujeme k núdzovému otvoreniu deštruktívnym spôsobom – vŕtaním trezoru. Pokiaľ sa trezor, sejf, bezpečnostná schránka alebo trezorové dvere otvárajú vŕtaním, tak po ich otvorení vykonáme opravu bezpečnostného zariadenia. Trezor / trezorové dvere opravíme tak, aby spĺňali všetky požiadavky normy EN 1143-1 a  certifikátu na zacelenie č. 0507/2018. Z uvedeného dôvodu opravu po otvorení vykonávame v dielenských priestoroch, kde je na dverách urobená nová povrchová úprava. Preto na trezore nie sú vidieť žiadne stopy po predchádzajúcom núdzovom otvorení trezoru / trezorových dverí alebo po oprave po poškodení. 

Aké sú najčastejšie dôvody núdzového otvárania trezorov?

 • strata kľúčov od trezoru
 • zabudnutý kód od mechanickej alebo elektronickej kombinácie na trezore
 • poškodený zámok, alebo kombinácia po pokuse o neodborné otvorenie / vlámanie
 • trezorový zámok alebo kombinácia je stará a nefunguje správne
 • na trezore nebola vykonávaná profylaxia a došlo k znefunkčneniu rozvoru / zámkov
 • neodborný pokus o otvorenie trezoru
 • trezor bol poškodený zlodejom – pokus o vlámanie

hodín denne

dní v týždni

dní v roku

Dôležité upozornenie
k objednaniu služby otvorenie trezoru

Pre objednanie otvorenia trezoru je potrebné v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti zaslať písomnú objednávku s prehlásením o vlastníctve trezoru.

Technikovi určite pomôže, keď k objednávke priložíte aj fotografiu Vášho trezoru / trezorových dverí, ktoré potrebujete otvoriť.

Budete presmerovaný na zabezpečenú stránku s formulárom.

Ročne otvoríme viac ako 750 trezorov a sejfov

EUROSAFE s.r.o., vykonáva otvorenie týchto bezpečnostných zariadení

 • trezorov
 • sejfov
 • bezpečnostných trezorových schránok
 • trezorových skríň a pancierových skríň
 • starožitných trezorov a skríň
 • skríň na zbrane
 • trezorových dverí
 • komorových trezorov
 • bezpečnostných schránok
 • ohňovzdorných a dátových trezorov
 • minitrezorov
 • pokladničiek a príručných boxov
 • poštových schránok
 • denných mreží

Zavolejte nám, ak máte otázky

+421 905 926 822

Spoločnosť EUROSAFE s.r.o. vykonáva otváranie trezorov, sejfov, trezorových schránok a trezorových dverí nasledovných značiek

Výrobcovia

trezorov

WERTHEIM

ROTTNER

KOVONA

SENTRY

P-KOVO

kaso

MTC SAFE

GUNEBO

STOCKINGER

KOVOPLAST

HAMILTON SAFE

WICO

ROSSENGRENS

BULDOK

ELSAFE

VIRO

SECUREO

SAFETRONICS

FORMAT

EUROSAFE

HARTMANN

T-SAFE

SPELL SB

MULLER SAFE

FISCHET

ASIST

PRIMAT

BURG WACHTER

KONSMETAL

BODEPANZER

CHARVAT SAFE

PHOENIX SAFE

PROFIRST

CHUBB SAFES

MELSMETAL

ROAYAL SAFE

JINOVA

SISTEC

ADOLPHS

WACO

DÖTLLING