Pripravujeme pre vás novú stránku.

Dočasne nás, prosím,  kontaktujte telefonicky 0905 926 822, alebo elektronicky eurosafe@eurosafe.sk.

  • otváranie trezorov, sejfov, schránok
  • opravu trezorov, sejfov a trezorových dverí

  • repasáciu trezorov

  • výroba kľúčov

  • profylaktické prehliadky trezorov

  • montáž – výmena trezorových kľúčových zámkov, mechanických a elektronických kombinácií

  • kotvenie trezorov

  • doprava a sťahovanie trezorov